222
Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY

Γιατί από 01/01/2012 κάθε νέα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους Security.