222
Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η βεβαίωση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.