222
Σχολή Κρέατος – Κρεοπωλών

Νέα τμήματα ξεκινούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα με δια ζώσης σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για έκδοση άδειας κρεοπώλη.