ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε τομείς της πληροφορικής από το 2005 με καταρτισμένο
προσωπικό στην δημιουργία Ιστοτόπων, λογισμικού, το digital marketing και στην εκπαίδευση
πληροφορικής αλλά και σε πληθώρα άλλων σεμιναρίων που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη και
παραγωγικότητα της επιχείρησης σας ή εξέλιξη των προσόντων σας.

Για το τμήμα εκπαίδευσης επισκεφθείτε www.futurevoice.edu.gr .

Απαρτίζεται από καταρτισμένο προσωπικό όλοι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Διαθέτουμε 5 ISO τα οποία είναι:

27001:2013

9001-2015

29993:2017

21001:2018

27701:2019

 

ΑΥΓΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ