222
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Εξειδικευμένο Σεμινάριο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.