222
ΕΦΕΤ – Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χειρισμό τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους.